Home | Missie

Mijn missie en wat kan ik u bieden.

Louis Treffers I Treffers IntercontrolMijn missie is om ondernemingen een stap vooruit te helpen. En hierbij niet alleen te kijken naar de cijfers, maar ook naar de mensen die het maken.

Dit doe ik vanuit mijn achtergrond als ervaren Financial Manager, Financial Controller en Business Controller waarbij niet ik, maar u en uw organisatie centraal moeten staan.

Met gezond “boerenverstand” en op een “simpele wijze” doe ik mijn werk. Dit betekent dat ik het niet moeilijker wil maken dan het is en dat de stap vooruit voor u als klant snel en gemakkelijk toepasbaar moet zijn. Daarnaast is het belangrijk om de gemaakte stap vooruit te borgen. Dit doe ik door actief samen te werken met uw eigen mensen, te begeleiden en te coachen, zodat de organisatie ook weer op eigen kracht verder kan.

Wilt u ook dat alle beslissingen een goede solide bedrijfseconomische onderbouwing hebben?

De basis moet staan als een huis: betrouwbare (financiële-) cijfers die altijd up-to-date zijn, uiteraard rekening houdend met de geldende (fiscale) wet en regelgeving. Cijfers die tegen zo laag mogelijke kosten worden opgeleverd.

Maar die basis is slechts een randvoorwaarde, ook al zult u er versteld van staan als ik u vertel dat dit bij veel ondernemingen al niet goed is ingeregeld.

Maar heeft u naast deze basis ook behoefte aan een Business partner die:

  • niet alleen naar het verleden en heden kijkt, maar ook de navigator is om in de toekomst klippen tijdig te kunnen omzeilen. Dit betekent niet alleen rapportages die weergeven hoe de organisatie de afgelopen periode heeft gepresteerd, maar ook analyses die worden doorgetrokken naar de toekomst. Het is vervelend als u er te laat achter komt dat er geen geld meer is;
  • niet alleen bezig is met zijn eigen vakgebied, maar ook “mee doet” in uw organisatie door over de grenzen van zijn vakgebied heen te kijken en andere disciplines actief op te zoeken;
  • meedenkt en – werkt om de organisatie continue te verbeteren.

De omgeving en de toekomstige veranderingen zullen steeds meer van uw onderneming gaan vragen. De mate en snelheid waarmee uw onderneming in staat zal zijn om hieraan te voldoen, is bepalend voor het bestaansrecht.